« terug naar vorige pagina

Chirurgische ingrepen

In Huisartsenpraktijk ‘de hooge Boom’ beschikken de huisartsen over grotere chirurgische vaardigheden, dan gebruikelijk binnen huisartsenpraktijken. Hierdoor is er een ruim aanbod aan mogelijkheden: van ingrepen die medisch noodzakelijk zijn tot puur cosmetische verrichtingen. Hieronder een niet limitatieve opsomming van de mogelijkheden:

  • Bovenooglidcorrecties (€695,00) (valt niet onder de NHG accreditatie)
  • Sterilisatie van mannen dmv vasectomie (€411,95)
  • Verwijderen van niet gewenste laesies in de huid en onderhuids

Tijdens een orienterend consult worden de wensen en mogelijkheden besproken. Daarbij wordt ook de medische noodzaak, dan wel het cosmetische aspect meegenomen. Ook het verwachtingspatroon over het resultaat komt nadrukkelijk aan de orde. Daarna kan een kostenoverzicht worden opgesteld; welk deel aan de Zorgverzekeraar kan worden gedeclareerd en wat de eigen bijdrage is.